Arti Nama Paganus asal dari Latin

Nama Paganus adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Latin dan mempunyai makna dan arti Orang Desa, Orang Dusun, Orang Udik. Orang dengan nama Paganus mempunyai watak petualang, selalu berkeinginan untuk bepergian dan tidak ingin hidup tanpa ada yang mengatur langkahnya walaupun tradisi setempat tidak selalu sejalan dengan pikirannya. Paganus tidak terlalu peduli dengan masa depan atau tentang cara memperoleh hidup yang stabil. Dia juga kadang kurang memperoleh motivasi dan kehilangan arah dalam hidup ini.

Kelebihan Lelaki dengan nama Paganus : karena pengalamannya sering berpetualang, orang dengan nama Paganus biasanya cenderung lebih gampang untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Paganus juga mempunyai pikiran yang progresif dan mempunyai daya imajinasi yang tinggi. Orang yang namanya mempunyai arti Orang Desa, Orang Dusun, Orang Udik ini tergolong cepat dalam memutuskan sesuatu.

Kekurangan Lelaki dengan nama Paganus : Lelaki dengan nama Paganus biasanya terlalu sering gelisah dan kurang sabar. Paganus kurang menyukai pekerjaan yang menuntut untuk dikerjakan dengan rutin dan cenderung akan meninggalkan pekerjaan tersebut. Orang dengan nama yang berarti Orang Desa, Orang Dusun, Orang Udik ini juga dikenal kurang bertanggung jawab, tidak suka terikat dalam suatu hubungan dan sulit untuk berkomitmen dengan satu orang.

Paganus = Orang Desa, Orang Dusun, Orang Udik

Nama Paganus
Jumlah Huruf 7
Asal/Bahasa Latin
Jenis Kelamin Lelaki
Arti Nama Orang Desa, Orang Dusun, Orang Udik

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *