Arti Nama Tabassum asal dari Islam

Nama Tabassum adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Islam dan mempunyai makna dan arti Tersenyum, Bahagia, Kebahagiaan. Orang dengan nama Tabassum mempunyai watak petualang, selalu berkeinginan untuk bepergian dan tidak ingin hidup tanpa ada yang mengatur langkahnya walaupun tradisi setempat tidak selalu sejalan dengan pikirannya. Tabassum tidak terlalu peduli dengan masa depan atau tentang cara memperoleh hidup yang stabil. Dia juga kadang kurang memperoleh motivasi dan kehilangan arah dalam hidup ini.

Kelebihan Lelaki dengan nama Tabassum : karena pengalamannya sering berpetualang, orang dengan nama Tabassum biasanya cenderung lebih gampang untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Tabassum juga mempunyai pikiran yang progresif dan mempunyai daya imajinasi yang tinggi. Orang yang namanya mempunyai arti Tersenyum, Bahagia, Kebahagiaan ini tergolong cepat dalam memutuskan sesuatu.

Kekurangan Lelaki dengan nama Tabassum : Lelaki dengan nama Tabassum biasanya terlalu sering gelisah dan kurang sabar. Tabassum kurang menyukai pekerjaan yang menuntut untuk dikerjakan dengan rutin dan cenderung akan meninggalkan pekerjaan tersebut. Orang dengan nama yang berarti Tersenyum, Bahagia, Kebahagiaan ini juga dikenal kurang bertanggung jawab, tidak suka terikat dalam suatu hubungan dan sulit untuk berkomitmen dengan satu orang.

Tabassum = Tersenyum, Bahagia, Kebahagiaan

Nama Tabassum
Jumlah Huruf 8
Asal/Bahasa Islam
Jenis Kelamin Lelaki
Arti Nama Tersenyum, Bahagia, Kebahagiaan

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *