Categories
A Lelaki Uncategorized

Arti Nama Aage asal dari Norwegia

Nama Aage adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Norwegia dan mempunyai makna dan arti Nenek moyang, Leluhur. Lelaki yang mempunyai nama Aage biasanya sangat gemar membaca dan kadang-kadang menyisihkan waktu untuk menyepi dari keramaian dunia. Aage selalu punya keinginan untuk menambah pengetahuannya. Lelaki yang namanya mempunyai arti Nenek moyang, Leluhur ini sangat suka belajar dibidang filosofi, sejarah, metafisika, fisika, arkeologi, agama dan lain sebagainya semua itu membuat imajinasi, inspirasi dan ide Aage menjadi sangat beragam. Segala pemahaman dan cara pandangnya terhadap kehidupan diperolehnya dari pengetahuan yang dia pelajari, Aage mempunyai pemikiran filosofis.

Kelebihan Lelaki dengan nama Aage : Lelaki dengan nama Aage terkenal tenang, introspektif, suka belajar, pintar dan berpikir serba ilmiah. Aage sangat kaya akan imajinasi dan ide yang sebenarnya dapat dia bagikan kepada orang lain.

Kekurangan Lelaki dengan nama Aage : Aage kadang menjadi sangat pemalu bila berada di lingkungan yang tidak dikenal dengan baik. Lelaki dengan nama Aage juga tidak gampang beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan cenderung mempunyai sifat introvert dan membatasi hubungan dengan orang lain.

Aage = Nenek moyang, Leluhur

Nama Aage
Jumlah Huruf 4
Asal/Bahasa Norwegia
Jenis Kelamin Lelaki
Arti Nama Nenek moyang, Leluhur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *