Arti Nama Baasu asal dari Hindi

Advertisement

Nama Baasu adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Hindi dan mempunyai makna dan arti Makmur, Sejahtera, Subur, Jaya. Orang dengan nama Baasu mempunyai watak petualang, selalu berkeinginan untuk bepergian dan tidak ingin hidup tanpa ada yang mengatur langkahnya walaupun tradisi setempat tidak selalu sejalan dengan pikirannya. Baasu tidak terlalu peduli dengan masa depan atau tentang cara memperoleh hidup yang stabil. Dia juga kadang kurang memperoleh motivasi dan kehilangan arah dalam hidup ini.

Kelebihan Lelaki dengan nama Baasu : karena pengalamannya sering berpetualang, orang dengan nama Baasu biasanya cenderung lebih gampang untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Baasu juga mempunyai pikiran yang progresif dan mempunyai daya imajinasi yang tinggi. Orang yang namanya mempunyai arti Makmur, Sejahtera, Subur, Jaya ini tergolong cepat dalam memutuskan sesuatu.

Kekurangan Lelaki dengan nama Baasu : Lelaki dengan nama Baasu biasanya terlalu sering gelisah dan kurang sabar. Baasu kurang menyukai pekerjaan yang menuntut untuk dikerjakan dengan rutin dan cenderung akan meninggalkan pekerjaan tersebut. Orang dengan nama yang berarti Makmur, Sejahtera, Subur, Jaya ini juga dikenal kurang bertanggung jawab, tidak suka terikat dalam suatu hubungan dan sulit untuk berkomitmen dengan satu orang.

Baasu = Makmur, Sejahtera, Subur, Jaya

Nama Baasu
Jumlah Huruf 5
Asal/Bahasa Hindi
Jenis Kelamin Lelaki
Arti Nama Makmur, Sejahtera, Subur, Jaya
Advertisement
Arti Nama Baasu asal dari Hindi | admin | 4.5