Categories
F Lelaki

Arti Nama Faarooq asal dari Islam

Nama Faarooq adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Islam dan mempunyai makna dan arti Jujur, Pembeda yang benar dan salah. Orang dengan nama Faarooq mempunyai watak petualang, selalu berkeinginan untuk bepergian dan tidak ingin hidup tanpa ada yang mengatur langkahnya walaupun tradisi setempat tidak selalu sejalan dengan pikirannya. Faarooq tidak terlalu peduli dengan masa depan atau tentang cara memperoleh hidup yang stabil. Dia juga kadang kurang memperoleh motivasi dan kehilangan arah dalam hidup ini.

Kelebihan Lelaki dengan nama Faarooq : karena pengalamannya sering berpetualang, orang dengan nama Faarooq biasanya cenderung lebih gampang untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Faarooq juga mempunyai pikiran yang progresif dan mempunyai daya imajinasi yang tinggi. Orang yang namanya mempunyai arti Jujur, Pembeda yang benar dan salah ini tergolong cepat dalam memutuskan sesuatu.

Kekurangan Lelaki dengan nama Faarooq : Lelaki dengan nama Faarooq biasanya terlalu sering gelisah dan kurang sabar. Faarooq kurang menyukai pekerjaan yang menuntut untuk dikerjakan dengan rutin dan cenderung akan meninggalkan pekerjaan tersebut. Orang dengan nama yang berarti Jujur, Pembeda yang benar dan salah ini juga dikenal kurang bertanggung jawab, tidak suka terikat dalam suatu hubungan dan sulit untuk berkomitmen dengan satu orang.

Faarooq = Jujur, Pembeda yang benar dan salah

Nama Faarooq
Jumlah Huruf 7
Asal/Bahasa Islam
Jenis Kelamin Lelaki
Arti Nama Jujur, Pembeda yang benar dan salah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *