Categories
Lelaki Q Uncategorized

Arti Nama Qeb asal dari Mesir

Nama Qeb adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Mesir dan mempunyai makna dan arti Bapak dari Bumi. Orang dengan nama Qeb mempunyai watak petualang, selalu berkeinginan untuk bepergian dan tidak ingin hidup tanpa ada yang mengatur langkahnya walaupun tradisi setempat tidak selalu sejalan dengan pikirannya. Qeb tidak terlalu peduli dengan masa depan atau tentang cara memperoleh hidup yang stabil. Dia juga kadang kurang memperoleh motivasi dan kehilangan arah dalam hidup ini.

Kelebihan Lelaki dengan nama Qeb : karena pengalamannya sering berpetualang, orang dengan nama Qeb biasanya cenderung lebih gampang untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Qeb juga mempunyai pikiran yang progresif dan mempunyai daya imajinasi yang tinggi. Orang yang namanya mempunyai arti Bapak dari Bumi ini tergolong cepat dalam memutuskan sesuatu.

Kekurangan Lelaki dengan nama Qeb : Lelaki dengan nama Qeb biasanya terlalu sering gelisah dan kurang sabar. Qeb kurang menyukai pekerjaan yang menuntut untuk dikerjakan dengan rutin dan cenderung akan meninggalkan pekerjaan tersebut. Orang dengan nama yang berarti Bapak dari Bumi ini juga dikenal kurang bertanggung jawab, tidak suka terikat dalam suatu hubungan dan sulit untuk berkomitmen dengan satu orang.

Qeb = Bapak dari Bumi

Nama Qeb
Jumlah Huruf 3
Asal/Bahasa Mesir
Jenis Kelamin Lelaki
Arti Nama Bapak dari Bumi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *