Categories
Lelaki X

Arti Nama Ximen asal dari Ibrani

Nama Ximen adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Ibrani dan mempunyai makna dan arti Allah telah mendengar. Orang dengan nama Ximen mempunyai watak petualang, selalu berkeinginan untuk bepergian dan tidak ingin hidup tanpa ada yang mengatur langkahnya walaupun tradisi setempat tidak selalu sejalan dengan pikirannya. Ximen tidak terlalu peduli dengan masa depan atau tentang cara memperoleh hidup yang stabil. Dia juga kadang kurang memperoleh motivasi dan kehilangan arah dalam hidup ini.

Kelebihan Lelaki dengan nama Ximen : karena pengalamannya sering berpetualang, orang dengan nama Ximen biasanya cenderung lebih gampang untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ximen juga mempunyai pikiran yang progresif dan mempunyai daya imajinasi yang tinggi. Orang yang namanya mempunyai arti Allah telah mendengar ini tergolong cepat dalam memutuskan sesuatu.

Kekurangan Lelaki dengan nama Ximen : Lelaki dengan nama Ximen biasanya terlalu sering gelisah dan kurang sabar. Ximen kurang menyukai pekerjaan yang menuntut untuk dikerjakan dengan rutin dan cenderung akan meninggalkan pekerjaan tersebut. Orang dengan nama yang berarti Allah telah mendengar ini juga dikenal kurang bertanggung jawab, tidak suka terikat dalam suatu hubungan dan sulit untuk berkomitmen dengan satu orang.

Ximen = Allah telah mendengar

Nama Ximen
Jumlah Huruf 5
Asal/Bahasa Ibrani
Jenis Kelamin Lelaki
Arti Nama Allah telah mendengar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *