Arti Nama Coman asal dari Irlandia

Nama Coman adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Irlandia dan mempunyai makna dan arti bengkok, bungkuk. Coman yang mempunyai nama Coman biasanya sangat gemar membaca dan kadang-kadang menyisihkan waktu untuk menyepi dari keramaian dunia. Coman selalu punya...

Arti Nama Coman asal dari Arab

Nama Coman adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti mulia, luhur, bangsawan, ningrat. Coman yang mempunyai nama Coman biasanya sangat gemar membaca dan kadang-kadang menyisihkan waktu untuk menyepi dari keramaian dunia. Coman...

Arti Nama Cemal asal dari Arab

Nama Cemal adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti keindahan, kecantikan. Lelaki yang mempunyai nama Cemal sangat ingin dikenal dan dihargai tentang bagaimana kemampuannya dalam hal bertanggung jawab terhadap keluarga, rumah dan...

Arti Nama Cantara asal dari Islam

Nama Cantara adalah nama yang biasa digunakan oleh Perempuan dari/bahasa Islam dan mempunyai makna dan arti jembatan. Perempuan yang mempunyai nama Cantara mempunyai hasrat untuk mengekspresikan diri dan sangat menikmati apa yang dia punyai dalam hidupnya. Cantara ingin berpartisipasi...

Arti Nama Cantara asal dari Arab

Nama Cantara adalah nama yang biasa digunakan oleh Perempuan dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti jembatan kecil. Perempuan yang mempunyai nama Cantara mempunyai hasrat untuk mengekspresikan diri dan sangat menikmati apa yang dia punyai dalam hidupnya. Cantara ingin...

Arti Nama Caliana asal dari Arab

Nama Caliana adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti seorang putri Moor untuk siapa istana indah dibangun di Spanyol.. Lelaki yang mempunyai nama Caliana mempunyai hasrat untuk mengekspresikan diri dan sangat menikmati...

Arti Nama Cadwr asal dari Wales

Nama Cadwr adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Wales dan mempunyai makna dan arti Anak lelaki dari legenda Gwlyon. Lelaki yang mempunyai nama Cadwr biasanya sangat berambisi untuk menjadi pemimpin dan mengawasi sendiri bagaimana bawahannya bekerja. Ciri...

Arti Nama Cadwgawn asal dari Wales

Nama Cadwgawn adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Wales dan mempunyai makna dan arti Anak lelaki dari Legenda Iddon. Lelaki yang mempunyai nama Cadwgawn mempunyai motivasi untuk melakukan pekerjaan yang mengedepankan pada persahabatan, persaudaraan dan kemitraan. Lelaki...

Arti Nama Cadwallon asal dari Wales

Nama Cadwallon adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Wales dan mempunyai makna dan arti Pengatur Pertempuran. Lelaki dengan nama Cadwallon memiliki kemampuan alami untuk berbisnis dan berusaha dibidang komersial. Orang yang mempunyai nama dengan arti Pengatur Pertempuran...

Arti Nama Cadwallon asal dari Legenda Arthurian

Nama Cadwallon adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Legenda Arthurian dan mempunyai makna dan arti Nama seorang Raja pada abad ke tujuh. Lelaki dengan nama Cadwallon memiliki kemampuan alami untuk berbisnis dan berusaha dibidang komersial. Orang yang...