Arti Nama Diya Aldin asal dari Arab

Nama Diya Aldin adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti cahaya agama. Lelaki yang mempunyai nama Diya Aldin mempunyai motivasi untuk melakukan pekerjaan yang mengedepankan pada persahabatan, persaudaraan dan kemitraan. Lelaki dengan...

Arti Nama Diya al din asal dari Arab

Nama Diya al din adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti setia. Lelaki yang mempunyai nama Diya al din mempunyai motivasi untuk melakukan pekerjaan yang mengedepankan pada persahabatan, persaudaraan dan kemitraan. Lelaki...

Arti Nama Diya asal dari Arab

Nama Diya adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti bersinar, berseri, gembira. Lelaki yang mempunyai nama Diya biasanya sangat berambisi untuk menjadi pemimpin dan mengawasi sendiri bagaimana bawahannya bekerja. Ciri lain yang...

Arti Nama Dekel asal dari Yunani

Nama Dekel adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Yunani dan mempunyai makna dan arti yang berdebu, pelayan, pembantu. Lelaki yang mempunyai nama Dekel biasanya sangat berambisi untuk menjadi pemimpin dan mengawasi sendiri bagaimana bawahannya bekerja. Ciri lain...

Arti Nama Dekel asal dari Inggris

Nama Dekel adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Inggris dan mempunyai makna dan arti yang berdebu, pelayan, pembantu. Lelaki yang mempunyai nama Dekel biasanya sangat berambisi untuk menjadi pemimpin dan mengawasi sendiri bagaimana bawahannya bekerja. Ciri lain...

Arti Nama Dekel asal dari Arab

Nama Dekel adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti pohon palm. Lelaki yang mempunyai nama Dekel biasanya sangat berambisi untuk menjadi pemimpin dan mengawasi sendiri bagaimana bawahannya bekerja. Ciri lain yang melekat...

Arti Nama Dawud asal dari Arab

Nama Dawud adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti tercinta, tersayang. Lelaki yang mempunyai nama Dawud biasanya akan berusaha keras untuk mendapatkan kehidupan stabil yang nyaman dan aman. Nama Dawud biasanya jujur...

Arti Nama Dalia asal dari Amerika

Nama Dalia adalah nama yang biasa digunakan oleh Perempuan dari/bahasa Amerika dan mempunyai makna dan arti sopan, lemah lembut, ramah. Perempuan dengan nama Dalia biasanya mempunyai pemikiran dan minat yang berhubungan dengan spiritual dan rohani. Dalia ingin menjadi inspirasi...

Arti Nama Dalia asal dari Afrika

Nama Dalia adalah nama yang biasa digunakan oleh Perempuan dari/bahasa Afrika dan mempunyai makna dan arti sopan, lemah lembut, ramah. Perempuan dengan nama Dalia biasanya mempunyai pemikiran dan minat yang berhubungan dengan spiritual dan rohani. Dalia ingin menjadi inspirasi...

Arti Nama Dalia asal dari Arab

Nama Dalia adalah nama yang biasa digunakan oleh Perempuan dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti sopan, lemah lembut, ramah. Perempuan dengan nama Dalia biasanya mempunyai pemikiran dan minat yang berhubungan dengan spiritual dan rohani. Dalia ingin menjadi inspirasi...