Arti Nama Nweh asal dari Arab

Nama Nweh adalah nama yang biasa digunakan oleh Perempuan dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti Cahaya, Nur. Orang dengan nama Nweh mempunyai watak petualang, selalu berkeinginan untuk bepergian dan tidak ingin hidup tanpa ada yang mengatur langkahnya walaupun...

Arti Nama Nura asal dari Islam

Nama Nura adalah nama yang biasa digunakan oleh Perempuan dari/bahasa Islam dan mempunyai makna dan arti Cahaya, Nur. Perempuan yang mempunyai nama Nura biasanya akan berusaha keras untuk mendapatkan kehidupan stabil yang nyaman dan aman. Nama Nura biasanya jujur...

Arti Nama Nura asal dari Arab

Nama Nura adalah nama yang biasa digunakan oleh Perempuan dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti Cahaya, Nur. Perempuan yang mempunyai nama Nura biasanya akan berusaha keras untuk mendapatkan kehidupan stabil yang nyaman dan aman. Nama Nura biasanya jujur...

Arti Nama Nur asal dari Arab

Nama Nur adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti Cahaya. Lelaki yang mempunyai nama Nur mempunyai hasrat untuk mengekspresikan diri dan sangat menikmati apa yang dia punyai dalam hidupnya. Nur ingin berpartisipasi...

Arti Nama Nudara asal dari Arab

Nama Nudara adalah nama yang biasa digunakan oleh Perempuan dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti Emas, Kencana. Orang dengan nama Nudara mempunyai watak petualang, selalu berkeinginan untuk bepergian dan tidak ingin hidup tanpa ada yang mengatur langkahnya walaupun...

Arti Nama Nudar asal dari Islam

Nama Nudar adalah nama yang biasa digunakan oleh Perempuan dari/bahasa Islam dan mempunyai makna dan arti Emas, Kencana. Perempuan yang mempunyai nama Nudar biasanya akan berusaha keras untuk mendapatkan kehidupan stabil yang nyaman dan aman. Nama Nudar biasanya jujur...

Arti Nama Nudar asal dari Arab

Nama Nudar adalah nama yang biasa digunakan oleh Perempuan dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti Emas, Kencana. Perempuan yang mempunyai nama Nudar biasanya akan berusaha keras untuk mendapatkan kehidupan stabil yang nyaman dan aman. Nama Nudar biasanya jujur...

Arti Nama Nowa asal dari Arab

Nama Nowa adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti Nur, Cahaya. Nowa yang mempunyai nama Nowa biasanya sangat gemar membaca dan kadang-kadang menyisihkan waktu untuk menyepi dari keramaian dunia. Nowa selalu punya...

Arti Nama Now asal dari Arab

Nama Now adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti Cahaya, Nur. Lelaki yang mempunyai nama Now sangat ingin dikenal dan dihargai tentang bagaimana kemampuannya dalam hal bertanggung jawab terhadap keluarga, rumah dan...

Arti Nama Nawar asal dari Islam

Nama Nawar adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Islam dan mempunyai makna dan arti Bunga, Kembang, Mekar. Lelaki yang mempunyai nama Nawar mempunyai motivasi untuk melakukan pekerjaan yang mengedepankan pada persahabatan, persaudaraan dan kemitraan. Lelaki dengan nama...