Arti Nama Sulaiman asal dari Arab

Nama Sulaiman adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti Nama seorang nabi. Orang dengan nama Sulaiman mempunyai watak petualang, selalu berkeinginan untuk bepergian dan tidak ingin hidup tanpa ada yang mengatur langkahnya...

Arti Nama Shunnareh asal dari Arab

Nama Shunnareh adalah nama yang biasa digunakan oleh Perempuan dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti Nyaman, Sedap, Ramah. Perempuan yang mempunyai nama berarti Nyaman, Sedap, Ramah ini mempunyai keinginan untuk selalu mengabdikan diri kepada masyarakat dengan berbagi apapun...

Arti Nama Shunnar asal dari Arab

Nama Shunnar adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti Burung. Lelaki yang mempunyai nama Shunnar biasanya akan berusaha keras untuk mendapatkan kehidupan stabil yang nyaman dan aman. Nama Shunnar biasanya jujur dan...

Arti Nama Sherif asal dari Arab

Nama Sherif adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti Terkemuka, Termasyhur, Agung. Orang dengan nama Sherif mempunyai watak petualang, selalu berkeinginan untuk bepergian dan tidak ingin hidup tanpa ada yang mengatur langkahnya...

Arti Nama Shereef asal dari Arab

Nama Shereef adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti Terkemuka, Termasyhur, Agung. Lelaki yang mempunyai nama Shereef sangat ingin dikenal dan dihargai tentang bagaimana kemampuannya dalam hal bertanggung jawab terhadap keluarga, rumah...

Arti Nama Sharifah asal dari Arab

Nama Sharifah adalah nama yang biasa digunakan oleh Perempuan dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti Mulia, Luhur, Agung. Perempuan dengan nama Sharifah biasanya mempunyai pemikiran dan minat yang berhubungan dengan spiritual dan rohani. Sharifah ingin menjadi inspirasi untuk...

Arti Nama Sharif asal dari Arab

Nama Sharif adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti Terkemuka, Termasyhur, Agung. Julukan untuk keturunan nabi Muhammad SAW. Lelaki yang mempunyai nama Sharif biasanya sangat berambisi untuk menjadi pemimpin dan mengawasi sendiri...

Arti Nama Shareef asal dari Arab

Nama Shareef adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti Terkemuka, Termasyhur, Agung. Lelaki dengan nama Shareef biasanya mempunyai pemikiran dan minat yang berhubungan dengan spiritual dan rohani. Shareef ingin menjadi inspirasi untuk...

Arti Nama Shaku asal dari Arab

Nama Shaku adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti Bersyukur, Berterimakasih. Lelaki yang mempunyai nama Shaku biasanya akan berusaha keras untuk mendapatkan kehidupan stabil yang nyaman dan aman. Nama Shaku biasanya jujur...

Arti Nama Sayyid asal dari Arab

Nama Sayyid adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Arab dan mempunyai makna dan arti Penguasa, Pemilik, Tuan. Lelaki yang mempunyai nama Sayyid biasanya sangat berambisi untuk menjadi pemimpin dan mengawasi sendiri bagaimana bawahannya bekerja. Ciri lain yang...