Arti Nama Myrna asal dari Gaelik

Nama Myrna adalah nama yang biasa digunakan oleh Perempuan dari/bahasa Gaelik dan mempunyai makna dan arti Tercinta, Tersayang. Perempuan yang mempunyai nama Myrna biasanya sangat berambisi untuk menjadi pemimpin dan mengawasi sendiri bagaimana bawahannya bekerja. Ciri lain yang melekat pada nama Myrna adalah mempunyai rasa sangat bangga terhadap diri sendiri dan ingin diakui oleh orang-orang… Continue reading Arti Nama Myrna asal dari Gaelik

Arti Nama Abboid asal dari Gaelik

Nama Abboid adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Gaelik dan mempunyai makna dan arti ayah biara. Abboid yang mempunyai nama Abboid biasanya sangat gemar membaca dan kadang-kadang menyisihkan waktu untuk menyepi dari keramaian dunia. Abboid selalu punya keinginan untuk menambah pengetahuannya. Abboid yang namanya mempunyai arti Abboid ini sangat suka belajar dibidang filosofi,… Continue reading Arti Nama Abboid asal dari Gaelik

Arti Nama Taggart asal dari Gaelik

Nama Taggart adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Gaelik dan mempunyai makna dan arti anak seorang wali gereja. Lelaki yang mempunyai nama Taggart mempunyai motivasi untuk melakukan pekerjaan yang mengedepankan pada persahabatan, persaudaraan dan kemitraan. Lelaki dengan nama Taggart ini ingin bekerja dengan orang lain sebagai bagian dari tim, menjadi pemimpin atau tidak… Continue reading Arti Nama Taggart asal dari Gaelik

Arti Nama Tadhg asal dari Gaelik

Nama Tadhg adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Gaelik dan mempunyai makna dan arti penyair, pujangga. Lelaki yang mempunyai nama Tadhg biasanya sangat berambisi untuk menjadi pemimpin dan mengawasi sendiri bagaimana bawahannya bekerja. Ciri lain yang melekat pada nama Tadhg adalah mempunyai rasa sangat bangga terhadap diri sendiri dan ingin diakui oleh orang-orang… Continue reading Arti Nama Tadhg asal dari Gaelik

Arti Nama Rabhartach asal dari Gaelik

Nama Rabhartach adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Gaelik dan mempunyai makna dan arti kaya, sugih, penuh. Lelaki yang mempunyai nama Rabhartach mempunyai hasrat untuk mengekspresikan diri dan sangat menikmati apa yang dia punyai dalam hidupnya. Rabhartach ingin berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang aktif dan mempunyai jaringan pertemanan yang luas. Orang yang bernama… Continue reading Arti Nama Rabhartach asal dari Gaelik

Arti Nama Quinnell asal dari Gaelik

Nama Quinnell adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Gaelik dan mempunyai makna dan arti nasihat, saran. Lelaki dengan nama Quinnell memiliki kemampuan alami untuk berbisnis dan berusaha dibidang komersial. Orang yang mempunyai nama dengan arti nasihat, saran ini juga sangat tertarik dengan kekuasaan, status dan kesuksesan. Quinnell mempunyai kemampuan untuk mengawasi, mengatur dan… Continue reading Arti Nama Quinnell asal dari Gaelik

Arti Nama Quinlan asal dari Gaelik

Nama Quinlan adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Gaelik dan mempunyai makna dan arti nasihat, rencana, saran. Lelaki yang mempunyai nama Quinlan biasanya akan berusaha keras untuk mendapatkan kehidupan stabil yang nyaman dan aman. Nama Quinlan biasanya jujur dan dapat dipercaya. Orang dengan nama Quinlan cenderung patuh terhadap peraturan dengan pola pikir yang… Continue reading Arti Nama Quinlan asal dari Gaelik

Arti Nama Quin asal dari Gaelik

Nama Quin adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Gaelik dan mempunyai makna dan arti pengacara, nasihat, saran. Lelaki yang mempunyai nama Quin mempunyai hasrat untuk mengekspresikan diri dan sangat menikmati apa yang dia punyai dalam hidupnya. Quin ingin berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang aktif dan mempunyai jaringan pertemanan yang luas. Orang yang bernama… Continue reading Arti Nama Quin asal dari Gaelik

Arti Nama Quigley asal dari Gaelik

Nama Quigley adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Gaelik dan mempunyai makna dan arti bilah kayu penggulung benang. Lelaki dengan nama Quigley memiliki kemampuan alami untuk berbisnis dan berusaha dibidang komersial. Orang yang mempunyai nama dengan arti bilah kayu penggulung benang ini juga sangat tertarik dengan kekuasaan, status dan kesuksesan. Quigley mempunyai kemampuan… Continue reading Arti Nama Quigley asal dari Gaelik

Arti Nama MacArtuir asal dari Gaelik

Nama MacArtuir adalah nama yang biasa digunakan oleh Lelaki dari/bahasa Gaelik dan mempunyai makna dan arti Anak lelaki dari Arthur. Orang dengan nama MacArtuir mempunyai watak petualang, selalu berkeinginan untuk bepergian dan tidak ingin hidup tanpa ada yang mengatur langkahnya walaupun tradisi setempat tidak selalu sejalan dengan pikirannya. MacArtuir tidak terlalu peduli dengan masa depan… Continue reading Arti Nama MacArtuir asal dari Gaelik